Comuna Bucium, satul Poieni, nr. 629, Jud. Alba / CUI: 27751271
contact©baiadomnilor.ro
+4-0722-318.793 - Nicolae Ţandrău

 

1 Istoricul Asociatiei ” Baia Domnilor”

2 Crearea Asociatiei ” Baia Domnilor”

3 Membri fondatori

4 Misiune

Deviza ASOCIAŢIEI este “NOI AJUTĂM”

Asociaţia “BAIA DOMNILOR” a fost înfiinţată în 10 septembrie 2010 şi înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria CÎMPENI, cu Nr.14/4.XI 2010 de către: Ţandrău Nicolae- preşedinte fondator, Napău Cornel- vicepreşedinte, Ţandrău Ioan Eugen- vicepreşedinte şi Rotea (n. Crîznic) Eugenia-secretar. Poate deveni membru al asociaţiei orice persoană fizică sau juridică în baza unei solicitări scrise aprobate de Consiliul Director.
Taxa de înscriere este de 500 lei, taxa care include şi cotizaţia pentru anul de înscriere şi se plăteşte odată cu depunerea formularului de înscriere.
Cotizaţia anuală este de 300 lei, si poate fi plătită în două rate, scadente la 30 mai şi respectiv la 31 dec.

 SCOPUL ASOCIAŢIEI
• Asociaţia are interes obştesc, urmărind identificarea, conservarea şi popularizarea obiceiurilor, mijloacelor de existenţă, obiectelor şi a costumelor tradiţionale, cât şi a altor elemente cultural artistice din viaţa buciumanilor.
• Suntem preocupati de dezvoltarea socio-economică şi culturală a comunităţii, de susţinerea din punct de vedere material şi moral a persoanelor afectate grav de procedeele şi condiţiile de muncă din subteran precum şi a tinerilor talentaţi proveniti din familii sărace.
• Finalizarea clădirii şi incintei cu destinaţia „MUZEU” situate în centrul satului BUCIUM POIENI.
• Organizarea de întruniri şi manifestaţii cultural-patriotice şi profesional istorice cu scopul de a contribui la dezvoltarea spirituală a locuitorilor din zonă.
• Organizarea şi participarea la târguri, expoziţii şi întruniri în ţară şi în străinătate, care au legătură cu obiectul de activitate al Asociaţiei.
• Asociaţia are caracter apolitic.
• Este interzisă implicarea asociaţiei în scopuri străine statutului.
• Membrii asociaţiei nu au dreptul la recompense materiale; recompensele sunt satisfacţia morală, respectul comunităţii si sentimentul utilităţii.
• Principiile de bază în conduită şi în luarea deciziilor, sunt: armonia, respectul reciproc şi consensul.
• Asociaţia este alcătuită din “DOMNI” al căror mod de adresare este la persoana a doua plural.
• Membri asociaţiei au drepturi egale şi pot să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere şi control ale asociaţiei, potrivit cu prevederile statutului.
SURSE DE FINANŢARE.
• Cotizaţia membrilor
• Donaţii, sponsorizări, taxe de participare la expoziţii, spectacole, etc.
• Vanzari de carti si obiecte promotionale
• Fonduri şi alocaţii bugetare
• Finanţări pe proiecte din fonduri nerambursabile.
• Venituri din activităţi economice directe
• Alte venituri prevăzute de lege.